Hello May …

"...tôi xa người, xa đôi mắt ngoan vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn em xa xôi quá làm sao biết vốn liếng tôi còn: những ngổn ngang..." (Du Tử Lê) "Nhớ ai buồn vắt ngang vai áo ..." (DTL) *** Monday. May 1st, 2017